O firmie

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane WASKOP Elżbieta Wasek z siedzibą w Płocku, przy ul. Walecznych 9a/14 oraz odziałem (bazą magazynowo-sprzętową o pow. 10 0000 m2) znajdującym się w Słupnie koło Płocka, przy ul. Pocztowej 16 , rozpoczęło swoją działalność z dniem 16.06.2001r. Przed rozszerzeniem zakresu prowadzonej działalności i zmienioną nazwą firmy funkcjonowała do 18.04.2011r. jako Kopalnia Piachu i Żwiru WASKOP. Priorytetową działalnością firmy w tamtym okresie było wydobywanie kruszywa naturalnego w postaci piasku, pospółki, żwiru, kamieni dołowych oraz ich przerób na będącym własnością przedsiębiorstwa terenie, zlokalizowanym w m. Barcikowo, gmina Słupno, pow. płocki o powierzchni 4,20 ha (koncesja Nr WOŚ-P/7412/13/1/07 wydana przez wojewodę mazowieckiego ważna do 31.12.2020r.).

Kruszywa wydobywane są do dnia dzisiejszego przez dwie koparki, tj. gąsienicową JCB PW 130 oraz kołową LIEBHERR A900C. W roku 2003 kopalnia zakupiła kruszarkę do kamieni KUE-KEN CRUSHER.

Firma od początku swojej działalności zajmowała się również realizacją robót związanych z infrastrukturą zewnętrzną budownictwa, taką jak: kanalizacja sanitarna, deszczowa, c.o. i sieć wodociągowa. W latach 2006-2007 poszerzyła swoją działalność o roboty w branży drogowej. Współpracowała między innymi z firmą Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD" Sp. z o.o. z Sochaczewa na której to zlecenie wykonało wszystkie roboty ziemne, tj. rowy melioracyjne, przepusty oraz podbudowy z kruszywa kamiennego w ilości 430 m3 na zadaniu, pn.: „ Przebudowa drogi gminnej Rębowo-Wiązówka o długości 970m" oraz podbudowę z kruszywa kamiennego pod masę asfaltową w ilości 1630m3 na zadaniu, pn.:" Przebudowa drogi nr 97 na granicy gminy Radzanowo w Gulczewie Starym, Gm. Słupno"

Od 19.04.2011r. firma zmieniła nazwę a wraz z nią głównym zakresem prowadzonej działalności i świadczonych usług stało się realizowanie robót kanalizacyjnych, drogowych oraz transportowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Do dnia dzisiejszego bierzemy czynny udział w realizacjach inwestycji jako Liderzy Konsorcjum. Współpracujemy z firmami różnych branży i wykonujemy pracę na zlecenia dla firm z całego kraju. Byliśmy współrealizatorami zadania, pn. : „ Budowa i przebudowa infrasktruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559, 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą " za łączną kwotę netto 5 797 226,00 zł.

Jako Generalny Wykonawca wykonywaliśmy m.in. zadania:

,, Przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej oraz wykonanie odwodnienia działek położonych w Płocku przy ul. Bielskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej " za kwotę netto 2 154 471,54 zł,

,, Rozbudowa ulicy Parowej w Płocku Etap I i II " za łączną kwotę 1 284 120,00 zł,

,, Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Okrzei do Stary Rynek " wraz z niezbedną infrastrukturą za kwotę netto 1 219 000,00 zł.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną przy średnim zatrudnieniu rocznym 42 osoby, w tym kierowników budów z pełnymi uprawieniami budowlanymi w poszczególnych branżach.

Nasza firma jest wykonawcą solidnym, sprawdzonym o dużym doświadczeniu technicznym gwarantującym usługi wysokiej klasy oraz dotrzymującym terminu realizacji zleconych robót.
Wykwalifikowany personel techniczny, duża fachowość całej załogi, dobra organizacja pracy zapewnia szybki i fachowy cykl realizacji inwestycji.

W roku 2015 zakupiliśmy zestaw specjalistyczny do przewożenia maszyn budowlanych, kruszarek i maszyn ponadgabarytowych, zakupiliśmy również kruszarkę mobilną FINTEC 1107.

Szybki kontakt

lokacjaul. Walecznych 9A lok. 14
09-409 Płock

lokacjaBaza magazynowo-sprzętowa:
ul. Pocztowa 16
09-472 Słupno

telefon+48 509 924 712
+48 606 380 098
+48 24 261 94 44

 emailelzbieta.wasek@wp.pl
 Zobacz na mapie

bgimg

OSTATNIE REALIZACJE